Lagere school

ONDERBOUW (1ste, 2de en 3de leerjaar)

L1A  juf Kristel Gorrebeeck

L1B juf Lien De Ridder

Zorgleerkracht 1ste leerjaar juf Ann Van Steelandt

L2A juf Evelyne D'Hollander

L2B meester Christoph De Roeck

L3A juf Sofie Inghels

L3B juf Annemie Van Bogaert en op woensdag juf Ann Verdoorent

L3C juf Sofie Van Goethem

Zorgleerkracht 2de en 3de leerjaar juf Diane Dekkers

 

BOVENBOUW (4de, 5de en 6de leerjaar)

L4A juf Evelyn De Wreede

L4B juf Anne-Marie De Jonghe

L5A juf Els Peirsman 

L5B juf Veroniek De Wilde

L6A meester Pieterjan Arnauts

L6B juf Julie Bral

Zorgleerkracht bovenbouw: juf Liliane Van den Bosch en juf Kitty De Jonghe

 

ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

Muzisch Frans in het 1ste, 2de en 3de leerjaar juf Sabrina Hiel

Muzisch Frans in het 4de leerjaar wordt door de klasjuffen zelf gegeven

Bewegingsopvoeding 1ste tot en met 4de leerjaar  juf Els Remon

Bewegingsopvoeding 5de en 6de leerjaar + klas 3C juf Tika Herremans