Huiswerkbeleid

Verschillende keren per week krijgen de leerlingen een huistaak te maken/ of lessen te leren.
Een huistaak is bedoeld als zelfstandige toepassing of inoefening van leerstof die in de klas of de taakklas aan bod kwam.
Lessen kunnen bestaan uit een voortaak of als voorbereiding op een toets voor de volgende dag(en).
Ouders kunnen in de schoolagenda nagaan welke huistaken en lessen hun kind heeft.
De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren en de huistaken te maken.
De leerkracht is steeds gerechtigd dit te controleren en eventueel te sanctioneren.