Welkom op onze school!

Van harte welkom op de visiepagina van onze website.

Ons logo weerspiegelt de onderwijsvisie die wij langs deze weg met jullie willen delen.

Centraal in het logo staan twee kindjes, een jongen en een meisje die elkaar de hand geven. Hiermee willen we de verbondenheid tussen onze kinderen onderstrepen. We zijn een gemengde basisschool waar kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar terecht kunnen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen samen kunnen leren en spelen in onze school. Maar ook dat ze elkaar kunnen helpen op moeilijke momenten, dat ze samen kunnen vieren bij feestelijke gebeurtenissen, ... Dit alles kan maar slagen als er een open en positieve samenwerking is tussen leerkrachten, ouders, leerlingen en directie. Samen gaan we ervoor om de talenten van jouw kind tot ontwikkeling te brengen. Dit doen we door activiteiten van uiteenlopende aard aan te bieden die kinderen stimuleren om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Onze kindjes zitten in ons logo veilig opgeborgen in een groene bol.

Een tweede belangrijke pijler voor onze school is veiligheid.

We willen onze kleuters en leerlingen veiligheid en geborgenheid bieden. We proberen voor hen een echte schoolthuis te maken, waar ze zich goed voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich geliefd voelen. Een school waar ze met hun kleine en grote verdrietjes terecht kunnen bij een warme juf of meester.  Wij dragen de woorden respect en eerbied hoog in het vaandel in de eerste plaats in onze kijk naar het unieke van elk kind.

De school dient voor kinderen een fijne en uitdagende leer-en leefgemeenschap te zijn.

Jaar na jaar proberen we onze speelplaatsen verder te verfraaien, zodat kinderen zich in de pauze kunnen uitleven op de speelplaats en in de speeltuin.

We proberen kinderen aandacht voor de natuur bij te brengen door hen allerlei activiteiten aan te bieden waarbij ze gaan nadenken over hun eigen gedrag in de natuur. Hoe gaan zij om met afval? Hoe kunnen we biologisch tuinieren (gebruik van schooltuintjes)? Hoe kunnen we deze biologisch gekweekte groenten nu verwerken tot een lekkere en gezonde maaltijd ... ?

Zoals je kan zien houden de twee kindjes in het logo samen een sleutel vast. De sleutel namen we mee uit ons oud logo, want we blijven de Sint-Petrusschool. Een katholieke school die trots is op haar naam. Een naam die ook de verbondenheid met de Bazelse gemeenschap aangeeft.

De sleutel verwijst niet alleen naar de patroonheilige van onze parochie en school, maar is ook het instrument om deuren te openen. Deuren openen naar een mooie en succesvolle toekomst voor onze kinderen. En dit ... willen we heel graag doen samen met jullie!

Het meisje in ons logo draagt een boekentas. Hierin zitten moderne methodes, media (ipads, notebooks), nieuwe didactische werkvormen, muzisch Frans, zinvolle leeruitstappen, zeeklassen, Franstalige avonturenklassen, sportklassen, ...

Door al deze zaken te gebruiken, proberen we onze leerlingen een goede werkhouding aan te leren waarbij ze geen uitdaging uit de weg gaan.

Het jongetje aan de andere kant van het logo steekt zijn hand uit ...

Ben jij de volgende die wij een hand kunnen geven om samen met ons op weg te gaan naar een mooie toekomst?

Wil je meer weten? Contacteer ons gerust en maak een afspraak voor een rondleiding in onze school waarbij we alles nog wat meer gedetailleerd kunnen uitleggen.

Directeur Ilse

0498/632916